Sokkia AK17 Optical Topcon Prism Used For Sokkia Total Station